Massage    Meditation    Sound Journey    Om företaget    Kontakt
    

 

Yoga

Holistisk yoga

Retreats

 

Yoga

Yoga är en helhetsträning som stärker och mjukar upp kroppen. Förbättrar koncentrationsförmågan och lugnar sinnet. Genom träningen får vi bättre självkännedom. Vi lär oss lyssna på kroppens behov, begränsningar och kan upptäcka vår förmåga att utvecklas inifrån och ut. Andningen förbinder kroppen med själen.
Undervisningen anpassas efter var och ens behov.

Yoga är en gammal tradition som har sina rötter i Indien. De många olika förgreningar som utvecklats under årtusenden Yoga beskrivs först I de gamla indiska vedaskrifterna från ca 2000 f kr, samt i Upanishaderna ca.500 f kr. och Bhagavad Gita ca 300 f kr. Yoga framställs på olika sätt i olika texter, alltifrån ett asketiskt liv där människan genom olika övningar vänder sig bort från det yttre livet och fokuserar inåt, till en mer fysisk praktik där intentionen är att lugna sinnena, fokusera både in och ut för att leva i harmomi med världen.

Att tänka på före och efter yoga

• Ät helst inte något stort mål mat precis innan yoga passet. Om du är mycket hungrig kan du äta lite frukt.
• Drick gärna vatten före och efter yoga passet.
• Använd bekväma kläder och var barfota.

Vid menstruation bör man ta det lugnt de första dagarna eftersom det är en energikrävande period för kroppen. Var lyhörd för hur du mår.

All yogaträning sker under eget ansvar.

Ashtangayoga

Vi följer en serie ställningar (asanas) och synkroniserar de med en speciell andning- ujjay- för ökad värme och energi. Fokus på ”flödet” där rörelsen följer andningen genom serien av ställningar(asanas). Hela kroppen får sig en genomkörare vid varje pass. Det är en befrielse att kunna lyssna på sin egen kropp och träna i sitt eget andningstempo. Yogaformen är kraftfull och vitaliserande.

Ursprunget till denna idag levande metod anses vara den gamla texten Yoga Kurunta skriven av Vamana Rishi. Texten sägs vara tusentals år gammal. TKV Krishnamacharya, en av världens mest kända yogamästare och Guru till Sri K. Pattabhi Jois, utgör en del av den idag verksamma traditionen. Den kulminerade med Sri K. Pattabhi Jois och fortsätter idag att leva vidare genom hans barn; Manju och Saraswati, samt hans barnbarn Sharath. och alla lärare och elever som följer denna tradition runt om i världen.

Ashtanga Vinyasa Yogans tre grundstenar kallas Tristana. Dessa är andning-Ujayii, inre stöd- Bandhas och fokus-Dristi. När dessa tre delar synkroniseras och utvecklas i rörelsen skapas ett flöde mellan kropp och andning. Sinnena lugnas och vi ges en möjlighet att gå bortom våra tankar och känslor. Detta leder i sin tur till att vi kan fördjupa vår självkännedom och prana-livskraften frigörs i kroppen.

Vi utvecklar både en inre och yttre styrka och finner en möjlighet till mental och spirituell utveckling. Detta leder oss till den platsen inom oss där frid och stillhet råder. Harrmoni med världen inom och utanför oss etableras. Ashtangayogan har sex olika sekvenser av rörelser som alltid utförs i samma turordning. Tanken är att varje rörelse ska förstås och bemästras, både på ett mentalt och fysiskt plan, och således bidra till att släppa spänningar, rädslor och motstånd. En viktig del är att stanna upp och möta det som händer innan nya rörelser och utmaningar läggs till. Patanjali Yoga Sutra beskriver i kaiptel två vers 46, "Sthira Sukham Asanam", som står för att etablera stabilitet och bekvämlighet i rörelsen. Det är först då vi en möjlighet att utveckla vår livskraft och vara en del av livets flöde i acceptans och harmoni. Traditionellt lärs metoden ut av lärare till elev, något som kallas Parampara.

Texten om Ashtanga yogan kommer från www.mariaboox.com där du kan läsa mer. Maria Boox är min yogalärare och en av mina inspiation källor.

Mjuk Hathayoga

Hathayoga är en mjuk form där vi lär oss grunderna i yogan. Förenar kroppen, medvetandet och våra sinnen. Andning och rörelse där vi stegvis ökar vår styrka och smidighet med medvetna mjuka rörelser. Detta kombineras med hjälpmedel som bälten, klossar och bolster för specifika ändamål som viloposer, hjälp vid skador och särskild spändhet. Anpassade rörelser i ett lugnare tempo.

Holistisk yoga (HY) - enligt Ulrica Gulz

Närvaro och nyfikenhet i yogan.

När vi utövar Holistisk yoga, så är varje gång vi gör en asana eller en övning som om det var första gången. Att göra yoga är att vara helt närvarande i nuet!

När vi gör Holistisk Yoga så handlar det inte lika mycket om vilken asana vi gör och hur den ser ut, som det handlar om hur den upplevs och känns, vilka emotionella förnimmelser likväl som fysiska som uppstår.

Vi utforskar nyfiket varje upplevelse. Jag uppmuntrar dig verkligen till att vara lika engagerad i varje övning som om att du var ett litet barn som upptäcker sin omgivning och nya material, du smakar, du klämmer…

Tycker du att övningarna är för ”enkla”?

Om man är i god form kan övningarna kanske verka för ”enkla” för dig. Men… det är framför allt de enklaste övningarna som ger dig en möjlighet att fördjupa din medvetenhet och relation till din kropp, känslor och energiflöde.

Låt motståndet bli din lärare

Ibland kanske du upplever motstånd, spänning, smärta, obehag – låt dessa upplevelser bli din lärare. Möt motståndet med respekt, men också nyfikenhet. Kom ihåg Buddhas två pilar och att mycket av vårt lidande är ett resultat av att vi undviker smärta/motstånd. Du uppmuntras till att öva dig på att observera dina motstånd mot att uppleva smärta och lära dig hitta nya sätt att mjuka upp det motståndet.

Du kan komma att märka att delar av din smärta egentligen är en slags känsla av att du inte vill att det ska vara som det är. Du möter en spänning, du vill inte ha det och motståndet/kampen/flykten infinner sig och lidandet och smärtan förstärks.

Skillnad på ovant och smärta

Vi behöver träna oss på att förstå/känna/uppleva vad som är bara obekvämt/ovant/läskigt och vad som är egentlig smärta. När vi gör en övning så kan det räcka att det känns ovant eller nytt, för att vi ska spänna oss, hålla andan och begränsa oss mentalt. Med träning, närvaro och mjuk nyfikenhet kommer du snabbare och snabbare att upptäcka när det händer och då möta det på ett annat sätt, med Dharma!

Inte masochist

Det handlar inte om att bli masochist!! Vi måste självklart vara medvetna om smärta som kan innebära att vi skadar oss.

Men de flesta smärtbärare behöver träna på detta för att lära känna vad som är skillnaden och det gör vi inte genom att pusha igenom, tvinga kroppen eller själen, köra över, utan det gör vi genom att de övningar vi utför i HY är så varsamma och har de ramar som krävs för att vi skall ges möjligheten att våga gå kroppen och smärtorna till mötes.

Du hinner upptäcka och utforska och du hinner dra dig tillbaka som en kärleksfull våg som varit på besök när du blir osäker på vad som är vad och var dina gränser går. NÄR du drar dig tillbaka så är det inte en flykt utan ett medvetet val som inte bygger på en reaktiv reaktion. Det är STOR skillnad!!

Se motståndet som ett barn du ser efter

När vi utövar yogan och är uppmärksam på de motstånd som infinner sig är det viktigt att uppmärksamheten inte är för ”vass”. Det leder till mer stress. Avspänd uppmärksamhet som en mamma som ser efter sitt barn på en trygg och skyddad lekplats, hon är vaken och uppmärksam eftersom hon bryr sig om barnets säkerhet, men hon är också avspänd eftersom det är ett skyddat och inhägnat område utan farligheter.

Döm inte dig själv

Jag borde kunna möta min smärta bättre. Jag borde inte vara ledsen. Jag borde klara av min smärta bättre. Det här är omdömen som vi automatisk ger oss själva allt för lätt och nästan omedvetet. Eller: Jag förtjänar inte denna lycka. Skuldkänslor när något går bra…

Allt som sker på yogamattan är bra! Även om du väljer att vila dig igenom passet!!

Holistisk Hormonyoga (HHY)

HHY förbättrar cirkulationen och syresättningen av fortplantningsystem, körtlar och könsorgan. Du som är kvinna kan ha olika behov och längtan när du utövar HHY! Minska Pms, vallningar, torra slemhinnor, PCOS, migrän, öka fertiliteten, eller längtan efter ett mer flödande sexliv, bättre kontakt med din kropp och sinnlighet - med hjälp av din intention styr du HHY dit du behöver - alldeles själv!

Holistisk Hormonyoga är en sensuell och mjuk yoga för ett flödande sexliv, ökad fertilitet, och en behagligare övergångsålder. Det handlar om enkla övningar som du kan göra dagligen.

Den Holistiska Hormonyogan utgår ifrån kommunikationen mellan sexualchakrat, binjurarna (eld/jordchakrat), halschakrat och pannchakrat och därtill hörande hormonkörtlar. Övningarna stimulerar flödet och öppnar nya vägar för energin mellan chakrana.

Stående, sittande och liggande asanas som är mjukt dynamiska och ofta i kombination med mantran som stimulerar och masserar äggstockar, sköldkörtel, binjurar och hypofys och reglerar hormonbalansen. Den Holistiska Yogan utgår ifrån "samtalet" mellan chakran, körtlar organ etc genom att öppna för en fysiologisk, kemisk, hormonell och emotionell dialog som kan frigöra blockeringar på ett djupare plan.

Släpp prestation och inre krav! Kärleksfullt utan att värdera det du möter. Detta är ett HHY pass för dig som kvinna, ett pass som syftar på att få igång det inre samtalet.

Din inre kommunikation mellan äggstockar, binjurar och sköldkörtel. Harmoniserande och balanserande, som hjälper dig att hitta din inre kropp.

Stimulera din sinnlighet och lust. Reducera inre stress och spänning. Tillåt all din inre stress, prestation och dina inre krav bara lämna dig. Intentionen är det viktiga!!

Retreats

Jag har tillsammans med Mari Jansson, Maroja Yogacenter yogaretreat den 25/4-26/4 2015. Det finns möjlighet att sova över, kostar inget extra. Frukost och vegetarisk lunch ingår.

För mer info maila Rosa info@kroppsreconden.se.